Kontakt

Heilo Altin – Heilo@robootika.ee
Pojektijuht, õppematerjalide loomine, laenutus


Kaido Reivelt – kaido.reivelt@gmail.com
Õppematerjalide loomine


Friedrich Kaasik – friedrich.kaasik@ut.ee
Õppematerjalide loomine, laenutus


Rimmo Rõõn – rimmo.room@gmail.com
Õppematerjalide loomine