Vernier andurid pakettidena

Meie valikus on hulgaliselt andureid, mis ühilduvad NXT ja EV3 robotitega adapterite kaudu.  Elektronkaal on ainuke, mis töötab iseseisvalt.

Pakettide suurused on enamikul juhul 12 ning 18 tk. Iga andurpakett tuleb eraldi tellida.

Pakettidena pole saadaval südametöömonitorid, käsidünamomeetrid, kolorimeetrid, magnetvälja andurid, pinna pH andurid ning vedelike hägususe mõõtjad. Neid tuleb tellida Vernier andurid üksikult lehelt.


Arvesta kindlasti ajavahemikku märkides, et andurite saamiseks ning tagasisaatmiseks kulub kokku kaks tööpäeva, mis kuuluvad laenutusperioodi sisse.

Laenutusperioodi märkimiseks:

  1. Tee laenutuseperioodi alguskuupäeval hiireklõps
  2. Tee laenutusperioodi lõpukuupäeval hiireklõps