EV3 robotid pakettidena

Pakett 1,2,3,4,5 – alustavale robootikaringile

Sisaldab 5 x LEGO MINDSTORMS EV3 robotit ja laadijat. Robotid on tulevad LEGO kastidena.


Pakett 6 – ainetunni EV3 robotitega läbiviimiseks

Sisaldab 18 x LEGO MINDSTORMS EV3 baasrobotit (kokkupandud), laadijad ning lisakaste juppidega.


Pakett 7 – Newtoni traktorid

Sisaldab 10 x LEGO Mindstorms EV3 robotit Newtoni II katse demonstreerimiseks


Pakett 8 – ainetunni EV3 robotitega läbiviimiseks

Sisaldab 18 x LEGO MINDSTORMS EV3 baasrobotit (kokkupandud), laadijad ning lisakaste juppidega.


Roboteid saab laenutada maksimaalselt pooleks aastaks! Arvesta kindlasti ajavahemikku märkides, et robotite saamiseks kulub üks tööpäev ning tagasisaatmiseks kulub üks tööpäev, mis kuuluvad laenutusperioodi sisse.
Laenutusperioodi märkimiseks:

  1. Tee laenutuseperioodi alguskuupäeval hiireklõps
  2. Tee laenutusperioodi lõpukuupäeval hiireklõps